Endüktif Ceza Nedir ?

Elektrik devresinde hizmet ve üretim için kullanılan yüklerin bobin etkisi olarak adlandırılan faz kaymasından dolayı reaktif güç oluşturma durumunda ortaya çıkar.  Endüktif yükten dolayı otaya çıkan faz kayması sonucunda gerilim fazı akım fazından geride kalır. Yükün bobin etkisi ile oluşturduğu faz kayması elektrik devresine dahil edilen kapasitörler ile kabul edilebilir seviyelere düşürülür.  Endüktif cezayı önlemek için elektrik panolarında kullanılan kapasitörler yükün durumuna göre anahtarlanarak sisteme dahil edilir. 

Elektrik faturasında endüktif ceza ve reaktif ceza oluşmaması için yeni teknolojiler ile projelendirilmiş kompanzasyon sistemi öneriyoruz. Yük ve güç kullanım yoğunluğuna göre otomatik devreye giren kompanzasyon sistemleri sayesinde reaktif cezadan ve endüktif cezadan kurtulabilirsiniz.

Endüktif Ceza Nedir ?