Faz Farkı Neden Oluşur ?

Resistif saf direnç elektrik devrelerinde gerilim ve akım aynı fazdadır ve reaktif güç oluşmaz. Elektrik devresi tam verimli güç kullanımı ile çalışır. Faz farkı oluşmasına neden olan sistemler kapasitif devreye sahip olan sistemler ve endüktif devrelere sahip olan sistemlerdir.

Kapasitif devrelerde akım fazı gerilim fazından ilerde hareket eder. Endüktif devrelerde gerilim fazı akım fazından ileride hareket eder. Kapasitif ve endüktif devrelerde oluşan bu faz farkı enerji kullanımda verimsizlik oluşturur. Faz farkına bağlı ortaya çıkan kullanılmayan güç reaktif güç olarak adlandırılır. Enerji dağıtım şirketi kabul edilebilir sınırlar dışında oluşan reaktif yük için kullanıcıya reaktif ceza, kapasitif ceza, reaktif ceza faturalandırır. Reaktif cezadan kurtulmak için doğru projelendirilmiş ve bakımları eksiksiz yapılan kompanzasyon sistemi gereklidir.

Faz Farkı Neden Oluşur ?